Náhle vzniklé bolestivé a vodnaté průjmy doprovázené křečemi břicha, nevolností až zvracením a horečkou. To jsou typické příznaky salmonelózy. Jak toto onemocnění efektivně léčit?

Jedná se o nákazu způsobenou bakterií Salmonela, která se do těla dostává ústy, tedy nejčastěji potravinami, nádobím nebo špinavýma rukama. Příznaky propukají nejčastěji 8 až 48 hodin od vniknutí bakterie do těla. Nemoc se diagnostikuje na základě typických potíží, zapříčiněných předchozí konzumací rizikových potravin a mikrobiologickým vyšetřením stolice.

Zdrojem infekce mohou být jak lidé, tak zvířata. K nákaze ze zvířete na člověka dochází nejčastěji prostřednictvím kontaminovaného masa nebo vajec. Bakterie salmonely ničí pouze vysoká teplota. Jsou odolné i vůči zmrazení, při kterém se uchovávají v klidovém stadiu, ale po rozmrazení začnou být zase aktivní. Salmonely může přenášet také hmyz, zejména mouchy.

Nevhodné potraviny, dramatický průběh

Salmonelóza hrozí zejména při špatném zacházení s potravinami a nedostatečné hygieně při přípravě jídla. Vzhledem ke své povaze toto onemocnění vrcholí zejména v letních měsících, což je dáno zvýšenou konzumací rizikových potravin a vysokými teplotami, které způsobují zvýšenou kazivost potravin a tím příznivé podmínky pro rozmnožování bakterií.

Průběh salmonelózy bývá často dramatický, onemocnění propuká náhle. Nemocní se cítí velmi špatně, u zdravých jedinců obvykle po několika dnech potíže spontánně odezní. Komplikace mohou nastat u malých dětí, starších lidí a pacientů s chronickým onemocněním ledvin nebo srdce, případně s poruchou imunitního systému.

Jaké komplikace hrozí?

U všech nemocných, ale zejména u výše jmenovaných rizikových skupin, je potřeba dbát na dostatečnou náhradu nejen tekutin, ale i minerálů, k jejichž ztrátám při průjmech i zvracení dochází. Příznaky dehydratace jsou: suchá kůže a sliznice, zrychlený tep, nízký tlak, v pokročilém stadiu apatie nebo naopak neklid, mohou se vyskytnout halucinace i ztráta vědomí.

Bacilonosičství je zvláštní komplikací po prodělané salmonelóze. Za normálních podmínek salmonelóza sama od sebe odezní a bakterie jsou z těla vyloučeny ven. U některých lidí po prodělané nemoci bakterie přetrvávají ve žlučníku a dotyčný se tak stává zdrojem nákazy. Jedinou možností, jak dostat salmonely z těla ven, je žlučník vyoperovat.

Selhání ledvin je nejzávažnějším následkem dehydratace. Vzniká v důsledku minerálního a vodního rozvratu organismu. Hrozí zejména pacientům s chronickým onemocněním ledvin nebo srdce, neboť poškozené orgány nejsou schopné kompenzovat ztrátu tekutin a iontů.

Sepse hrozí pacientům s výrazně oslabenou imunitou. Salmonely se dostávají do krevního řečiště a mohou napadat různé orgány v těle (např. zánět mozkových blan, zánět kosti, absces měkkých tkání).

Rizikové potraviny pro vznik salmonelózy:

 • Nedostatečně vařená vejce (volské oko, na měkko, na hniličku)
 • Potraviny s obsahem syrových vajec (cukrářské krémy, majonéza a zmrzlina)
 • Syrové nebo nepropečené maso při grilování
 • Masové polotovary (salámy, sekaná, jitrnice, tlačenka)
 • Mražené potraviny, které již jednou rozmrzly (zejména mražená drůbež)

Možnosti léčby

Především je třeba doplňovat tekutiny. Ideální jsou minerální vody, iontové nápoje, rehydratační roztoky, případně oslazený čaj.

Pacienta nutíme pít, i když nepociťuje žízeň. Co se týká léků, vhodné jsou přípravky na střevní dezinfekci, které střevo zbavují choroboplodných zárodků, dále také živočišné uhlí, které na sebe váže škodlivé látky a pomáhá je vylučovat z těla ven. Nedílnou součástí léčby je také dieta.

Antibiotika se u nekomplikovaných případů nepodávají. Výjimku tvoří pracovníci v potravinářství nebo ve zdravotnictví, kteří by po prodělané infekci měli preventivně podstoupit několikatýdenní léčbu antibiotiky s následnou kontrolou, aby se zabránilo bacilonosičství.

Salmonelóza je nejčastějším průjmovým onemocněním u nás, ročně je zaznamenáno přes 10 tisíc případů, v případě epidemií, kdy se z jednoho zdroje nakazí velké množství lidí, se počet nemocných zvyšuje. Proto salmonelóza podléhá povinnému hlášení a pokud se vyskytne, je potřeba snažit se vypátrat zdroj onemocnění a zamezit dalšímu šíření nákazy. Pro snížení rizika výskytu salmonelózy mají zásadní význam preventivní opatření.

6 kroků prevence:

 1. Vyhýbat se rizikovým potravinám, zejména polotovarům a hotovým jídlům, u nichž nevíme, za jakých podmínek byly připraveny.
 2. Důkladná tepelná úprava rizikových potravin, tj. zahřát všechny části konzumovaného jídla na teplotu alespoň 75 °C po dobu nejméně pěti minut.
 3. Pečlivé dodržování hygienických návyků, mytí rukou před každou manipulací s jídlem a po použití toalety.
 4. Správné skladování potravin v uzavřených obalech, v suchu a chladnu.
 5. Kuchyňské nádobí udržovat v naprosté čistotě. Používat odlišné prkénko a nože na krájení a porcování masa a jiných potravin.
 6. Jednou rozmrazené potraviny znovu nezamrazovat.

Zdroj Alpega magazín http://www.alphega-lekarna.cz/