Cookies

Tyto webové stránky využívají soubory cookies. Používáme je pro analytické nástroje k vyhodnocování návštěvnosti webu. Bez Vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by Vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Oprávněným zájmem zde rozumíme anonymní statistiky používání webu, abychom Vám jako uživatelům mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek při používání těchto webových stránek.

V této souvislosti Vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a práva požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje, které takto jako provozovatel získáme, mohou být zpřístupněny dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Cookies jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme do Vašeho počítače. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

Jaké existují druhy cookies?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je do Vašeho počítače umisťuje. Podle jejich trvanlivosti je lze rozdělit na dvě kategorie:

  • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do jeho zavření. Poté se vymažou.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

  • Cookie první strany (first party cookie) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
  • Cookie třetích stran (third party cookie) – jsou vytvářeny jinými skripty. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

Jaké na tomto webu používáme cookies?

  • Technické (první strany, krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj apod.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už jsou uloženy ve Vašem počítači, můžete vymazat více informací najdete zde. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies do Vašeho počítače. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.