Prevence syndromu suchého oka

Prevence syndromu suchého oka

Syndrom suchého oka je projevem suchého zánětu jak rohovky, tak i spojivky současně. V drtivé většině je doživotním problémem. Jedná se o poruchu omývání povrchu oka slzami, které za normálního stavu vytvářejí tzv. třívrstevný slzný film. Celkový objem produkovaných...
Den prevence melanomu v Lékárnách Nympharm

Den prevence melanomu v Lékárnách Nympharm

S přicházejícím jarem všichni toužebně vyhlížíme záplavu hřejivých slunečních paprsků. Je potřeba si ale také uvědomit, že nadměrné vystavování pokožky slunečnímu záření s sebou nese nezanedbatelná rizika. Počet kožních nádorů na celém světě v posledních desetiletích...
Pomáháme společně

Pomáháme společně

 Nový věrnostní program s dobročinným záměrem na míru pro Vás    V době mezi rozsvícením první a druhé svíce na adventním věnci bychom Vám rádi představili nový věrnostní program s dobročinným záměrem. Tak abychom v době zklidnění udělali radost nejenom sami...
Cévní věk a jeho měření

Cévní věk a jeho měření

Lékárny Nympharm pokračují v sérii prevence onemocnění Cévní věk se může od toho kalendářního i dosti zásadně lišit. Cévní věk zvyšují právě ty stejné faktory jako kardiovaskulární riziko, čili vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, nadváha, dále...