Bolest hlavy patří k nejčastějším zdravotním obtížím, kterou zažil v menší či větší míře každý z nás. Vzniká z nejrůznějších příčin, buď jako onemocnění samo o sobě (primární bolest hlavy), nebo doprovází celou řadu chorobných stavů a procesů (sekundární bolest hlavy).

Bolest sama o sobě je varujícím příznakem, že v organismu není něco v pořádku. Je způsobena sítí nervových vláken a receptorů, které bolest vedou. Mozek tyto receptory a nervová vlákna v podstatě neobsahuje, takže sám o sobě nebolí. Nejčastějšími zdroji bolestí hlavy jsou mozkové cévy, které citlivě reagují nejen na nervové, ale i na hormonální podněty.

Primární bolest hlavy

Je bolest hlavy, která se vyskytuje jako samostatné onemocnění. Obvykle se opakuje a mohou ji vyvolat některé provokující faktory (stres, svalové napětí, chemické látky). Tyto spouštěče stimulují nervová zakončení, která bolest přenáší. Mezi tři hlavní příčiny primární bolesti hlavy patří tenzní bolest hlavy, migréna a Cluster headache.

Tenzní bolest hlavy Je ze všech bolestí hlavy nejčastější. Bolest je většinou tupá až svíravá, na obou stranách hlavy. Někdy může být spojena s nepříjemným vnímáním světla a hluku. Trvá hodiny až dny, buď epizodicky, nebo v chronické formě (vyskytuje-li se víc jak polovinu dnů v měsíci). Tento typ bolesti je vyvolán psychickými faktory, tedy úzkostí, dlouhodobým stresem, přepracováním apod. Ke zvládnutí akutního záchvatu obvykle stačí běžně dostupná analgetika. Aby se záchvaty neopakovaly, je velmi důležitá i změna životního stylu, zdravá životospráva s dostatkem pohybu a přiměřeným množstvím spánku. Velmi důležité je také naučit se relaxovat.

Migréna

Chronické onemocnění, které se projevuje opakovanými záchvaty bolesti hlavy. Průběh migrény má několik fází. První fázi představují nespecifické příznaky (např. únava, malátnost, pocit tlaku v hlavě, chuť na sladké), ke kterým dochází zhruba 24 hodin před začátkem bolestivého záchvatu. V další fázi nastupuje tzv. aura. Aura je souhrn příznaků, které se objeví asi jednu hodinu před záchvatem, obvykle se jedná o záblesky nebo jiskření před očima, neostré vidění, ale může být přítomné i brnění končetin, porucha rovnováhy nebo závratě. Třetí fází migrény je bolestivý záchvat. Bolest je obvykle velmi silná, pulzujícího charakteru. Bývá doprovázena nevolností, zvracením, zvýšenou citlivostí na světlo a pachy. Záchvat trvá obvykle 4 až 72 hodin. Příčiny migrény nejsou přesně známé. Předpokládá se, že určitou roli hraje genetická zátěž. Lze ji tlumit analgetiky nebo speciálními léky, které přímo zasahují do vzniku migrény. Preventivně je důležitá též úprava životosprávy a omezení případných spouštěčů migrény. Lékař specialista může naordinovat preventivní podávání léků, které je třeba užívat pravidelně po dobu několika měsíců.

Do skupiny primárních bolestí hlavy patří i bolest vyvolaná nadužíváním léků proti bolesti. U migrény vzniká asi v 60 % případů, u tenzní bolesti hlavy asi u 30 %. Při léčbě je nutné tyto léky zcela vysadit. Po překonání abstinenčních příznaků je třeba diagnostikovat původní onemocnění a nasadit správnou léčbu.

Cluster headache

Pro toto onemocnění je typická ostrá bolest v oblasti oka. Obvykle se objevuje ve stejném období v roce. K záchvatům dochází nejčastěji v noci, trvají obvykle až 60 minut. Bolest je velmi silná, doprovázena otokem víčka, slzením oka a zčervenáním spojivky, ucpáním nosní dírky na postižené straně a výtokem z nosu. Specifickou léčbu, která spočívá v odstranění akutní bolesti a preventivním podávání léků, které pomáhají snížit četnost záchvatů a zkrátit jejich dobu, ordinuje neurolog.

Sekundární bolest hlavy

Tato bolest doprovází řadu závažných i méně závažných onemocnění. Život ohrožující stav může představovat bolest poúrazová, bolest při cévním onemocnění mozku, bolest při zvýšeném nitrolebním tlaku (mozkový nádor). Při těchto stavech je bolest většinou náhlá a velmi krutá. Mezi další stavy způsobující bolest hlavy patří například vysoký krevní tlak, záněty dutin a zubů, ale i chemické látky, jako je alkohol.

Zhruba 20 % bolestí hlavy má příčinu v oblasti krční páteře. Vznikají následkem psychických vlivů, zejména stresu a jednostrannou nebo nadměrnou zátěží dané oblasti páteře. Tlumí se léky proti bolesti a zánětu, případně léky, které uvolňují svalové napětí. Příznivě působí i suché teplo.

Z výše uvedeného vyplývá, že bolest hlavy je častým jevem, který může provázet jak banální onemocnění, tak velmi těžký, leckdy až život ohrožující stav.

Zdroj Alpega magazín http://www.alphega-lekarna.cz/