Lymská borelióza a klíšťová encefalitida

Pozor, sezóna klíšťat začíná!

Bakterie Borrelia Burgdoferi, původce onemocnění, přežívají ve střevě infikovaného klíštěte a v okamžiku přisátí se přemístí do jeho slinných žláz, kudy pak přejdou do krve člověka nebo zvířete, na kterém cizopasí. Přenos bakterie ze střeva do slinných žláz trvá asi 24 hodin, takže čím dříve se podaří klíště najít a vytáhnout, tím nižší je riziko nákazy.

Promořenost klíšťat boreliózou se v různých oblastech liší a udává se mezi 10 a 30 %. Přestože procento lidí, kteří po nákaze infikovaným klíštětem onemocní, je poměrně nízké (5 až 20 %), není radno nemoc podceňovat. Po každém nálezu přisátého klíštěte je nutné po určitou dobu pozorně sledovat místo přisátí a všímat si výskytu eventuálních příznaků infekce. Na borelióze je zákeřné právě to, že neproběhne u každého, kdo je nakažen, a ani u těch, kteří se nakazili, není průběh onemocnění typický, může mít několik variant a první fázi, kdy je onemocnění dobře léčitelné antibiotiky, může nemocný často přehlédnout.

Proti borelióze zatím nebyla vyvinuta účinná vakcína, jedinou prevencí je zabránit přisátí klíštěte.

Příznaky onemocnění se u neléčené boreliózy vyvíjejí ve třech fázích. První stadium, tzv. erythema migrans, je červená skvrna, která se objeví v místě přisátí klíštěte zhruba od 2 dnů do 5 týdnů od počátku infekce. Jedná se o červenou skvrnu s vybledlým středem, obvykle o průměru 5 cm, někdy i větší. Postižené místo nesvědí ani nebolí, pokud je například na zádech nebo jiné hůře viditelné oblasti, postižený si ho nemusí, všimnout. Tento stav může, ale nemusí být doprovázen nespecifickými příznaky, jako jsou únava, zvětšení uzlin, bolest svalů a kloubů. V tomto stadiu je ideální zahájit léčbu antibiotiky.

Ve druhém stadiu dochází obvykle k postižení nervové soustavy. Příznaky se dostavují až za několik měsíců od přisátí klíštěte, mohou se projevit jako zánět mozkových blan (bolesti hlavy, ztuhlost šíje, světloplachost), obrna lícního nervu, ztuhlost svalů, třes, závratě. Vzácněji může být postižen i srdeční sval (poruchy srdečního rytmu), případně klouby nebo oči. Pokud se ani toto stadium neléčí antibiotiky, nemoc může po letech přejít do dalšího stadia.

U třetího stadia boreliózy bývají nejčastěji postižené klouby, nervy a kůže. Chronické postižení orgánů již není vyvolané bakterií samotnou, ale imunitní odpovědí organismu.

Léčba

Diagnostika boreliózy není zcela jednoduchá, měla by se vždy opírat o historii pokousání klíštětem, přítomnost příznaků (zejména červená skvrna v místě přisátí) a přítomnost protilátek proti borelii v krvi. Na druhé straně pozitivní nález borelie v séru nemusí nutně znamenat onemocnění, může být důkazem, že se dotyčný s nákazou setkal v minulosti a jeho imunitní systém ji zdolal bez rozvoje onemocnění.

Léčba boreliózy se dá zvládnout antibiotiky a včasná léčba (zejména v prvním stadiu nemoci) znamená většinou nekomplikovaný průběh a úplné uzdravení. Léčba patří výhradně do rukou lékaře, který musí posoudit, zda je nasazení antibiotik na místě. Nemá smysl podávat antibiotika preventivně po přisátí klíštěte, zvlášť pokud se neobjevil žádný z výše popsaných příznaků. Bezdůvodné podávání antibiotik způsobuje rezistenci bakterií a snižuje imunitu organismu.

Důležitá je zejména prevence. Klíšťata jsou aktivní od jara do podzimu a nacházejí se nejen v lesích a na loukách, ale i v městských parcích. Doporučuje se nosit světlé oblečení, na kterém je hmyz dobře vidět, při vycházkách do přírody nosit uzavřenou obuv, dlouhé rukávy a nohavice, ponožky přetáhnout přes okraj nohavic. Oděv i pokožku natřít vhodným repelentem. Po návratu se vždy pečlivě prohlédnout. V případě, že se klíště již přisálo, ho co nejrychleji odstranit.

„Klíšťovka“

Na rozdíl od boreliózy je klíšťová encefalitida virové onemocnění, které se velmi obtížně léčí. Při léčbě můžeme pouze zmírňovat příznaky, ale specifický lék na tuto nemoc neexistuje. K přenosu nákazy dochází již po dvou hodinách od přisátí klíštěte.

Nemoc probíhá ve dvou fázích, do 3 až 5 dnů proběhne první stadium (únava, bolesti svalů, horečka). Po zdánlivém zlepšení nastupuje druhá fáze, která probíhá jako zánět mozku nebo mozkových blan. Příznaky obvykle bývají velmi závažné (kruté bolesti hlavy, světloplachost, zvracení, ztuhlost svalů a šíje, třes, závratě, poruchy paměti, spánku, dezorientace) a vyžadují hospitalizaci. Toto akutní stadium trvá tři týdny. I po vyléčení se mohou objevovat trvalé následky jako chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, deprese, třes, obrny svalů apod.

Zajímavé je, že u domácích mazlíčků platí pravidla očkování obráceně: lze je preventivně očkovat proti borelióze, ale účinná vakcína proti klíšťové encefalitidě pro zvířata neexistuje.

 

Zdroj Alpega magazín http://www.alphega-lekarna.cz/